AP wijst winkels en gemeenten op regels voor wifi-tracking

  • 0

AP wijst winkels en gemeenten op regels voor wifi-tracking

Category:blog

Last Updated on

wifi-trackingwifi-tracking

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft winkels en gemeenten gewezen op de wettelijke eisen voor het gebruik van wifi-tracking, aangezien het volgen van mensen via het wifi-signaal van hun mobiele apparaat een grote inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer maakt, aldus de toezichthouder.

Winkels maken bijvoorbeeld gebruik van wifi-tracking om te kijken hoeveel mensen de winkel passeren, hoeveel bezoekers de winkel binnengaan en hoelang zij op een bepaalde plek in de winkel verblijven. Gemeenten en evenementenorganisatoren zetten de techniek bijvoorbeeld in om loopstromen in kaart te brengen en bij te houden hoe lang bezoekers op een bepaalde plaats verblijven. De Autoriteit Persoonsgegevens zegt regelmatig signalen te ontvangen van mensen die zorgen hebben over de impact van wifi-tracking op hun privacy.

Wet bescherming persoonsgegevens

Via wifi-tracking worden locatiegegevens samen met het unieke nummer van een mobiel apparaat opgeslagen en verwerkt. Organisaties mogen deze persoonsgegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) alleen verwerken als zij daar een zogenoemde wettelijke grondslag voor hebben. De verwerking kan bijvoorbeeld zijn toegestaan als mensen er zelf toestemming voor hebben gegeven. Ook mag een organisatie wifi-tracking inzetten als dit noodzakelijk is om haar diensten te kunnen verlenen.

Organisaties met een publiekrechtelijke taak, zoals gemeenten, kunnen via wifi-tracking persoonsgegevens verwerken als dit noodzakelijk is om die taak uit te voeren. Er mag alleen in díe periodes en in díe gebieden waarin het echt nodig is, worden gemeten. Op andere momenten en plaatsen zou de meetapparatuur uit moeten staan. Behalve dat er een wettelijke grondslag moet zijn om de persoonsgegevens te mogen verwerken, stelt de Wbp verschillende eisen aan de manier waarop die gegevens mogen worden verwerkt.

Informeren

Organisaties die wifi-tracking inzetten moeten mensen bijvoorbeeld helder informeren over welke gegevens worden verzameld en waarvoor dat gebeurt. Dit moeten zij doen op het moment dat de gegevens worden vastgelegd. Daarnaast mogen de persoonsgegevens maar voor een beperkte periode worden bewaard. Dat mag alleen zolang het noodzakelijk is voor het doel van de metingen. Voor meetgegevens binnen winkels is dit maximaal 24 uur. Na die periode moeten de gegevens direct worden vernietigd of onomkeerbaar worden geanonimiseerd.

De Autoriteit Persoonsgegevens deed eerder onderzoek naar een aanbieder van wifi-trackingtechnologie. De toezichthouder kan besluiten opnieuw onderzoek naar wifi-tracking te starten als zij signalen krijgt dat organisaties deze techniek inzetten en zich daarbij niet aan de eisen van de wet houden. “Mensen komen in bestanden waaruit bijvoorbeeld valt af te leiden waar zij wanneer waren en wat hun winkelgedrag is”, zegt Wilbert Tomesen, vicevoorzitter van de AP. “Zij moeten hier op zijn minst over worden geïnformeerd.”

Bron


Over de auteur

admin

Sinds 1995 werkzaam in de IT

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: