Kabinet tegen verbod op gezichtsherkenning in openbare ruimtes

  • -

Kabinet tegen verbod op gezichtsherkenning in openbare ruimtes

Category:blog

Het kabinet wil de mogelijkheid hebben om gezichtsherkenning in openbare ruimtes te kunnen inzetten, ook al pleiten Europese privacytoezichthouders voor een totaalverbod. Dat laten demissionair ministers Dekker voor Rechtsbescherming en Blok van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB), een orgaan waarin alle nationale privacytoezichthouders uit de Europese Unie samenwerken bij hun toezicht op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en de Europese privacytoezichthouder EDPS kwamen laatst met een opinie waarin wordt gepleit voor een verbod op elke vorm van gezichtsherkenning in de openbare ruimte.

Het kabinet ziet dat niet zitten en vindt dat er ruimte moet blijven voor uitzonderingssituaties. Inbreuken op de meeste grondrechten, zoals op de persoonlijke levenssfeer, kan noodzakelijk, subsidiair en proportioneel zijn om de inbreuk te rechtvaardigen, aldus Dekker en Blok. “De door de EDPB en EDPS voorgestelde absolute verboden – waarbij de afwegingsruimte geheel verdwijnt – acht het kabinet niet wenselijk”, schrijven de ministers.

Dekker en Blok voegen toe dat in de overwegingen bij de AVG wordt opgemerkt dat het recht op de bescherming van persoonsgegevens niet absoluut is. “De voorgestelde verboden waarop onder geen beding uitzonderingen mogelijk zijn, passen niet goed in deze systematiek. Er is bij een dergelijk absoluut verbod immers geen afweging meer toegestaan, waardoor er door de wetgever geen afweging van andere rechten en vrijheden plaats kan vinden”, gaan de bewindslieden verder.

Mocht een verbod toch noodzakelijk zijn wil het kabinet wel de mogelijkheid behouden dat hier in “zwaarwegende belangen” van kan worden afgeweken. Iets waar Nederland zich in EU-verband voor zal inspannen, aldus Dekker en Blok. Onlangs liet ook het Europees Parlement weten dat er een verbod moet komen op het gebruik van geautomatiseerde gezichtsherkenning in openbare ruimtes en bij grensovergangen.

Bron


Chat openen
Hallo
Kunnen we je helpen?