Toezichthouder tegen wetsvoorstel om telecomdata met RIVM te delen

  • -

Toezichthouder tegen wetsvoorstel om telecomdata met RIVM te delen

Category:blog

telecomdata

Toezichthouder tegen wetsvoorstel

De Autoriteit Persoonsgegevens is tegen het huidige wetsvoorstel van het kabinet dat telecomproviders verplicht om telecomdata met het RIVM te delen. Iedereen met een mobiele telefoon zou hierdoor een privacyrisico lopen. De eerste versie van het voorstel kon ook al niet op goedkeuring van de privacytoezichthouder rekenen.

Volgens minister De Jonge van Volksgezondheid kan geaggregeerde data afkomstig van mobiele telecomnetwerken helpen bij het vroegtijdig signaleren van nieuwe oplevingen van het virus. Het RIVM zou deze data straks moeten gaan gebruiken. De data die het RIVM ontvangt bestaat uit een telling, per uur, per gemeente, van het totaalaantal mobiele telefoons dat daar aanwezig is vanuit welke gemeente. Wanneer de wet van kracht wordt moeten providers dagelijks geanonimiseerde data aan het CBS aanleveren, die het weer aan het RIVM doorgeeft.

“Voorlopig is onvoldoende gegarandeerd dat de gegevens die de overheid wil verzamelen anoniem blijven. De noodzaak om deze hypergevoelige data te vergaren is onduidelijk en er zijn onvoldoende waarborgen dat de informatie goed wordt beveiligd”, zegt Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, tegenover NRC. Wolfsen stelt dat het kabinet de noodzaak voor het verzamelen van de data niet heeft aangetoond.

Daarnaast is niet duidelijk of de gegevens herleidbaar zijn tot personen. Dit moet dan ook “messcherp” in het wetsvoorstel zijn omschreven, aldus de AP-voorzitter. Politie en veiligheidsdiensten kunnen namelijk straks ook bij de data. Deze gegevens mogen nu alleen na toestemming van de rechter of officier van justitie bij telecomproviders worden opgevraagd als dat noodzakelijk is voor de opsporing. “Als de gegevens van bijna alle Nederlanders bij het CBS te de-anonimiseren zijn, dan wordt het verleidelijk om ze daar te gaan bekijken. Bijvoorbeeld om te zien wie er bepaalde demonstraties bezoekt”, aldus Wolfsen.

Verder is de privacytoezichthouder ook kritisch over de bewaartermijn. Het CBS zal de data een jaar lang gaan opslaan. De Autoriteit Persoonsgegevens vindt dat het CBS de gegevens direct moet vernietigen nadat de tellingen bij het RIVM zijn aangeleverd. Wanneer het kabinet het wetsvoorstel niet aanpast verwacht Wolfsen dat de rechter hier een streep doorheen zal halen en de wet buiten werking zal stellen. Eerder lieten ook de telecomproviders wetten dat ze zich zorgen over het voorstel maken.


Chat openen
Hallo
Kunnen we je helpen?